Problem med SMTP server

Kära kunder

Problemet med SMTP servern är nu åtgärdat och allting fungerar som det ska igen.
Loginsidan ser inte ut som förut och ni kan ändra användargränssnitt i era inställningar i webmail om det ser annorlunda ut än det ni är vana vid.
Logga in i Webmail => Inställningar => Inställningar => Användargränssnitt => Välj Stilmall => Spara

Supporten


Kära kunder

Vi har ett problem med SMTP servern som vi jobbar med och problemet bör vara löst inom kort.
Ni behöver inte göra någonting med era inställningar utan avvakta tills vi har meddelat att allting är igång igen på vår Drift sida.

Vi beklagar detta och tackar för er förståelse.

Supporten